valkoinen "haku"-kuva

pyöreä "sulje" nappi

Asiakastuki banneri.

BEVERAGE PARTNERS FINLAND OY:N VERKKOKAUPAN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

 

1. YLEISET EHDOT

Nämä sopimusehdot sisältävät Beverage Partners Finland Oy:n (jäljempänä ”BPF”) bpf-finland.fi-verkkokauppapalvelun välityksellä tilattavien tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot.

Tilatessaan tuotteita verkkokauppapalvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. BPF pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat saatavilla BPF:n internetsivuilla.

 

2. MÄÄRITELMÄT

Asiakas tarkoittaa BPF:n yritysasiakkaana tuotteita tilaavaa henkilöä. Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus ja alkoholilupanumero, voidakseen tilata tuotteita verkkokauppapalvelusta. 

 

3. TUOTTEIDEN TILAAMINEN JA TOIMITUS

Asiakkaan tulee rekisteröityä päästäkseen verkkokauppapalveluun ja tehdäkseen tilauksia. Asiakas vastaa BPF:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. BPF ei vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

BPF:llä on oikeus poistaa asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää verkkokauppapalvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. BPF pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta tuotteita asiakkaille.

BPF ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin verkkokauppapalvelusta johtuvasta syystä. BPF ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta tai mellakasta, BPF:stä riippumattomasta häiriöstä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttamasta keskeytyksestä tai työtaistelutoimesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa BPF:n keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Asiakkaan tulee ilmoittaa anniskelulupanumeronsa ja lupaan liittyvä anniskelupaikka. Tuotteet toimitetaan luvan laajuudessa ja vain lupaa vastaavaan osoitteeseen.

BPF pidättää oikeuden asettaa tilattavien tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. BPF pidättää oikeuden asettaa tilaukselle hintakatto, jota ylittävältä osalta tuotteita ei voi tilata.

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostotapahtuman hyväksymistä. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella.

1.5.2022 alkaen toimituskuluihin lisätään laskulle tilauksen litroihin perustuva toimituskulu. Postinumeroalueilla 00-14; 20-39 ei muutosta. Postinumeroalueilla 15-49; 40-79 toimituskulu on 0,30€/litra. Postinumeroalueilla 80-99 toimituskulu on 0,80€/litra.

9.1.2023 alkaen toimitusmaksu yli 300,00 € (alv. 0%) tilauksille on 20,00 €. Toimitusmaksu alle 300,00 € (alv. 0%) tilauksille on 45,00 €.

13.5.2023 alkaen toimitusmaksu yli 1000,00 € (alv. 0%) tilauksille on 0,00 €. Litraperusteinen toimituskulu lisätään toimitusehtojen mukaisesti.

 

4. MAKSUTAVAT

Asiakas maksaa tilatut tuotteet laskulla, jonka BPF lähettää asiakkaalle. Tehdessään tilauksen verkkokauppapalvelusta asiakas hyväksyy luottotietojen tarkastuksen.

 

5. VIRHEILMOITUKSET JA VASTUUNRAJOITUS

Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteessa tai toimituksessa olevasta virheestä BPF:lle viipymättä toimituksen vastaanotettuaan. BPF korvaa virheellisen tuotteen tai hyvittää sen muutoin.

BPF ei vastaa mistään asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja BPF:n vastuu asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

 

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan BPF:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä BPF:n internetsivuilla.

 

7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan BPF:n ja asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

 

8. YHTEYSTIEDOT

Beverage Partners Finland Oy
Vilhonvuorenkatu 11 A
00500 Helsinki
Sähköposti: info@bpf-finland.fi
Puhelinnumero: 09 622 9190

ARE YOU OLD ENOUGH TO DRINK IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE?

YES NO